Reklama
 
Blog | Jarda Vyčichlo

Práce ÚOOZ na politickou objednávku a neobjektivnost českých médií

Včerejšího dne vydal Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) výroční zprávu za rok 2009, kterou ihned převzala bez větší analýzy česká média. Zpráva musela na všechny nezasvěcené působit jako úplná bomba vhozená do pokojného shromáždění. Teď když zrušili Dělnickou stranu a pozatýkali spousty aktivních neonacistů, vypadalo to, že v české kotlině zavládne klid. Média ve vleku za ÚOOZ nás však začínají strašit zase nějakými anarchisty. Proč tomu tak je?

Zpráva ÚOOZ popisuje staré známé věci týkající se levicového spektra, které se nemění již řadu let a ukazuje pouze tak na nečinnost a nekompetentnost lidí z vlastních řad. Tohle, že má být výsledek roční práce organizace placené z našich daní? Ve zprávě autoři hrozí, že se anarchisté sjíždějí na jakési AFA kempy, na kterých prý zvyšují svou fyzickou zdatnost a cvičí se v bojových sportech. Tyto kempy, které však již probíhají také nějakou dobu, však jsou spíše jiného smyslu a nezdají se být hrozbou pro naši zem. Názor si udělejte sami – zde . Dále pracovníci ÚOOZ popisují překvapivé zjištění, že anarchistická scéna není zastřešena jednou organizací, ale je roztříštěna do autonomních (lokálních) skupin, které se vzájemně mezi sebou prolínají a vzájemně podporují svoje aktivity, jak na území  ČR, tak i v zahraničí., což je však základem samotné anarchistické ideologie.

Zpráva nedále uvádí všeobecně známé myšlenkové proudy a aktivity anarchistických a anarcho-autonomních skupin, jako je boj proti fašismu, nacionalismu, ultrapravici, rasismu a všem ostatním projevům útlaku na menšinách, boj za lidská práva, práva homosexuálů, ochrana zvířat a ekologické aktivity, podporují princip trvale udržitelného, ekologicky šetrného a racionálního způsobu života a omezení výroby na ekologicky únosnou míru, komplexně kritizují společensko-ekonomickou situaci v zemi, model ekonomiky volného trhu, který vede k vykořisťování pracujících a ke zvětšování příjmových rozdílů mezi lidmi.

Anarchisté se však v dosaženích svých cílů nespoléhají na (ne)činnost státu a to může být hlavním třecím bodem, kteří státní aparát prostě neskousne. Z anarchistů se tak ihned stanou násilnické bandy, které nic jiného než násilí k dosažení svých cílů neznají. V textu toto tvrzení však autoři však sami popírají, připisováním úpadku veřejným akcím anarchistů (AFA) a nárůstu osvětové činnosti jako jsou přednášky, promítání filmů a podobně.

Reklama

Důvody k vydání takovéto zprávy jsou dle mého názoru dva. Buď takováto zpráva vznikla na objednávku nově nastupující pravicové vlády, cítící ohrožení ve všech sociálních skupinách levicového pohledu na společnost, s xenofobně smýšlejícím ministrem vnitra Radkem Johnem, führerem své vlastní populistické strany, nebo se jedná o krok samotných pracovníků ÚOOZ, kteří si uměle vytváří protivníka a straší občany v očekávání přísunu peněz z rozpočtu na boj proti němu. Strach ve společnosti ještě prohlubují média, která neobjektivně převypráví pohled jedné státní organizace, aniž by se na danou zprávu podívala podrobněji a podrobila jí jakékoliv analýze. Televize Nova uvádí, že podle zprávy, je největší hrozbou Antifašistická akce (AFA) z jejíž internetových stránek však samotná televizní stanice často čerpá, při usvědčování členů Dělnické strany z napojení na neonacistickou scénu. Není i toto popření násilí, jako jediného prostředku organizace? Korunu všemu poté nasadí přední odborník na extremismus, Miloslav Mareš, který v reportáži celou hrozbu shrne do jediné věty: „Pro veřejnost je velmi nebezpečným (hlavně) podpalování aut.“ Nutno říci, že anarchisté opravdu často sahají k extrémním prostředkům a násilí k upozornění na daný problém a dosažení svých cílů, nemyslím si však, že by byli hrozbou pro běžné občany našeho státu či celkové státní uspořádání, aby ÚOOZ a média spustila takovou hysterii. Anarchisté poukazují na problémy, které státní aparát neřeší nebo nechce vidět a často je tou jedinou a poslední cestou právě obejít zákon a dopustit se tak odlišného (extrémního) jednání. Nebylo by lepší důsledněji chránit práva menšin a slabších, než postihovat občanskou společnost, jistě již často zradikalizovanou, která se snaží problém řešit zdola. Tady nejde o nějakou zhoubnou ideologii v podobě nacismu či fašismu, tady jde o kritiku a protest proti morálnímu úpadku moderní civilizace.