Reklama
 
Blog | Jarda Vyčichlo

Politický „feminismus“ snižuje ženskou důstojnost

Kolem každých voleb jsem bombardováni krásně barevnými grafy a koláči z dílny projektu Fórum 50 %, které přebírají další „pokrokové“ strany a uskupení. V poslední době rádoby feministky opravdu dosáhly jakéhosi úspěchu a na kandidátkách i přímo v parlamentu se začínají objevovat přípony -ová a vyskytují se zde na chodbách i v poslaneckých lavicích hojněji dámské sukně. Přinesly ale ženy do nejvyšších pater politiky opravdu „tolik potřebnou slušnost, uměřenost a vzájemný respekt“?

Už sama iniciativa Fóra 50 %, postaveného na absolventkách Gender studies na FSH Karlovy Univerzity, snižuje ženskou důstojnost. Býti ženou totiž není druh postižení, abychom takovou indispozici museli uměle vyvažovat prosazováním něžnějšího pohlaví do pozic za každou cenu. Nemocnice si například  přeci nemohou držet chirurgický tým na stavu 50 na 50, když by mohly zaměstnat schopnější lékaře, avšak v nepoměrném zastoupení obou pohlaví. Přece nebudeme sestry oblékat do plášťů a schopné chirurgy posílat domů, jen abychom naplnily vizi jakési rovnosti a společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě. V naší zemi rovnost příležitostí s ohledem na pohlaví existuje a proto si myslím, že iniciativa za vyrovnání počtů mužů a žen nepracuje se schopnostmi daného uchazeče a více než zavání diskriminací na základě pohlaví.

„Podle výzkumů veřejného mínění považuje téměř 90 % obyvatelstva zapojení žen do politiky za užitečné“, tvrdí Fórum 50 %. Některé strany v letošních volbách tato zvolání vyslyšela a do parlamentu se opravdu dostala část poslanců v dámském prádle. Strany však poté, co splnily a odškrtly jeden ze svých bodů, své kolegyně takticky odsunuly na méně významná a hlavně široké veřejnosti skrytá místa různých podvýborů apod. No a co ta slušnost, uměřenost a vzájemný respekt? O tom bych raději pomlčel…

Pro mě ženy jsou a vždycky budou zodpovědnějším a pečlivějším protějškem mužů a bez nich, by se nám celý stát, už dávno sesypal jako domeček z karet. Vážím si schopných žen a věřím, že je jich v české politice celá řada. Nekažte mi, prosím, jeden z nejkrásnějších pohledů, kterým je pohled na krásnou a inteligentní ženu. Doplňování kandidátek jen z důvodu naplňování jakési rovnosti na úkor schopnostem a umu, nahrává pouze lacinému a sexistickému článku J. X. Doležala (Ženy v politice: Brzy to tu bude plné k***v, Reflex, 23.7.2010), podpořeného nezkušenými výroky samotných žen, političek, ne již tak k obraně práv něžnějšího pohlaví.

Reklama